qwd

 

emiliaaa

 

asda

 
 

qw

 

En bils som var knas att föra över

 

En bils som var knas att föra över

 

fina lilla emyy


instaa


bilderrr


so nationella text

Vi har stora temperaturskillnader på jorden. Den största anledningen har att göra med solens strålar mot jorden. När solens strålar har kort väg att gå och ett litet område att värma upp så blir det varmare, t.ex. vid Ekvatorn. När solens strålar i stället ska värma upp ett större område och strålarna har längre väg till området blir det kallare, t.ex. vid polerna.

Jordens lutning påverkar också temperaturer och ger framför allt årstider som blir mer markanta ju närmre polerna vi kommer. Andra faktorer som påverkar temperaturer är vindar, strömmar och höjdskillnader.

Tropisk zon; Regnskog – Här är det mycket hög luftfuktighet och mycket beväxt. Savann – Här finns det träd, buskar och gräs. Detta område präglas av regn- och torrperioder. Subtropisk zon; Det blir torrare nu. Här blir regn- och torrperioder mer markanta. Stäpp – Här växer det mest låga buskar och gräs. Halvöken – torrt och mest gräs. Öken – Det finns både sand- och stenöknar. 

 

 

Migration – in och ut ur land. Förflyttning, folkvandring

urbanisering – göra statslik, jorda sig, tätbefolka, stadsprägla

topografi- höjdskillanden på terrängen

tematiska- karta är en typ av karta som visar ett specifikt tema. En tematisk karta kan till exempel visa befolkningstäthet eller utövandet av religioner.

 

orsaker och konsekvenser till klimatförändringar-

Koldioxid bildas vid förbränning och förmultning. Naturen producerar koldioxid främst från döda träd och växter. Andra naturliga koldioxidkällor är djurspillning och vulkanutbrott. Den naturliga koldioxiden är neutral ur klimatsynpunkt. Växterna renar nämligen lika mycket koldioxid under sin livstid som de släpper ut när de dör (fotosyntesen). Koldioxiden från de fossila bränslena rubbar den naturliga balansen och skapar ett överskott som kraftigt bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Koldioxid stannar cirka 100 år i atmosfären.

Genom att använda fossila bränslen (olja, kol och gas) släpper vi ut flera miljarder ton koldioxid per år, vilket är den största orsaken till den förstärkta växthuseffekten. Det blir inte bättre av att vi avverkar massor av skog, som annars skulle hjälpa till att minska koldioxidnivån.

 

För att det ska gå jämnt ut för jorden kan varje människa använda 1,8 hektar mark (till matodling, avfall m.m.) I västvärlden använder vi uppemot 10 hektar per person! När en ökad del av befolkningen i länder som Kina och Indien nu börjar leva en västerländsk livsstil blir situationen ohållbar. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer enbart Kina att ha 1,1 miljarder bilar om 25 år. I dag finns totalt 0,8 miljarder bilar i hela världen.

Klimatförändringars på verkan på samhället

Konsekvenserna för ett samhälle beror dels på de direkta klimateffekterna, dels på hur omvärlden drabbas. På bägge punkter är förmågan att anpassa sig till en förändring och förmågan att skydda sig mot negativa effekter viktiga.

Klimatförändringen handlar inte om ändrade förutsättningar bara för en framtid om 100 år eller 200 år. Det är fråga om ett klimat i ständig förändring till vilken anpassning måste ske. Vilken tidshorisont som är relevant varierar förstås mellan samhällsområden.
Skogsbruket berörs till exempel av betydligt längre tidsaspekter än jordbruket. För infrastruktur och anläggningar som ska finnas länge, exempelvis hus och broar, behövs ett väldigt långsiktigt perspektiv, ofta 100 år. Ju längre period planeringen avser desto större spännvidd av klimatförhållanden finns att ta hänsyn till.

 

Förnyelsebara energivaror

De flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, härrör ursprungligen från energi från solen, ett undantag är tidvattnet.  Om förnybara energikällor uppfyller kravet "tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" räknas de till det som kallas hållbar utveckling.  Förnybara energikällor anses som fördelaktiga ur miljösynpunkt eftersom de inte använder icke förnybara bränslen, vilket bland annat medför att de ger ett relativt litet bidrag till växthuseffekten. Förnybara energiresurser saknar dock inte avtryck på miljön. Även om själva energikällan återskapas så gäller detsamma heller inte nödvändigtviskraftverken som samlar in energin. 

 

'

 

Sårbara platser för naturkatastrofer

Naturkatastrofer är ständigt aktuella. Följer man nyhetsflödet kan man få uppfattningen att den ena avlöser den andra. Det beror inte på att naturkatastroferna blivit fler, snarare är orsaken att samhället blir mer sårbart, världens befolkning större och rapporteringen mer effektiv. Framför allt bygger och bosätter vi oss i dag på mer utsatta platser än tidigare och infrastrukturen är betydligt mer utspridd än så.

 

 


she's not me


hejsannnnnnölasd


bilderrr


I LOVE PIZZA

Sitter på I love Pizza med Emilia! Skit gott.
Vi åkte inte Jonas utan åkte hit och åt haha. Hörs bebes


"Sätter punkt, vänder blad och går vidare."

 

Om

Min profilbild

Hej! Mitt namn är Sara Rutberg och det är jag som driver denna bloggen. Jag är född 1997 och går på Göteborgs högre Samskola i Göteborg! Min blogg handlar mest om min vardag men även tips, kläder, shopping och massa annat! Hoppas ni gillar den, välkommen!

RSS 2.0